Będę ja jeździł we dnie i w nocy

Będę ja jeździł we dnie i w nocy, ażbym wyjeździł koniowi oczy; jednak musisz moją być, moją wolę uczynić. A ja się stanę gwiazdą na niebie, będę świeciła ludziom w potrzebie; jednak nie chcę twoją być, twoją wolę uczynić. A mam ja w Bogu taką nadzieję, co se wyproszę gwiazdę na ziemię; jednak musisz moją być, moją wolę uczynić.
Bę- de ja je- ździł we dnie i w no- cy, 3 aż- bym wy- je- ździł ko- nio- wi o- czy; 5 je- dnak mu- sisz mo- być, mo- wo- u- czy- nić.
080. Pieśń opublikowana w XX wieku w monografii Tarnowskie-Rzeszowskie (DWOK T. 48) nr 48 pochodzi z okolicy Dębicy i Rzeszowa. Zachował się również zapis tej pieśni w archiwum Kolberga (sygn. 465/5c, dawna TNW 150, k. 50).