Oj chmielu, chmielu, ty rozbójniku

Oj chmielu, chmielu, ty rozbójniku, rozbiłeś dziewczę na pastowniku. O chmielu o nieboże, co na dół, to w komorze, chmielu nieboże.
Oj, chmie- lu, chmie- lu, ty roz- bój- ni- ku, 5 roz- bi- łeś dziew- czę na pas- tow- ni- ku. 9 O chmie- lu, o nie- bo- że, co na dół, to w ko- mo- rze, chmie- lu nie- bo- że.
Najprawdopodobniej najstarsza polska pieśń weselna, która może pochodzić nawet z czasów przedchrześcijańskich. Była śpiewana także we dworach. W XIX wieku jeszcze bardzo powszechna i odnotowana przez wielu zbieraczy folkloru. Powyższy wariant wykonywany był podczas obcinania włosów panny młodej przed oczepinami, zanotowany został w okolicach Dębicza pod Środą (Wielkopolska) na początku lat 70-tych XIX wieku.